CYNLLUNIAU ANGLADD

Mae cynllunio eich angladd ymlaen llaw yn ffordd o leihau pwysedd ar eich teulu.


Mae cynllun angladd yn ffordd hawdd o drefnu angladd o flaen llaw. Mae cynllun yn caniatáu ichi nodi eich dymuniadau a thalu am wasanaethau’r trefnwyr angladdau ymlaen llaw. Mae pobl yn dweud bod hyn yn dod â tawelwch meddwl iddynt a’r teulu. Mae cynllun ‘Golden Charter’ hefyd yn cynnwys lwfans tuag at gostau trydydd parti. Mae’r rhain yn wasanaethau hanfodol fel y ffioedd amlosgi neu gladdu, ynghyd â ffi’r gweinidog neu’r gweinydd i gymryd y gwasanaeth.

Mae Glanmor Evans a’i Fab yn falch i gydweithio gyda Golden Charter i roi ffordd diogel a dibynadwy i chi gynllunio. Fel un o ddarparwyr cynlluniau angladd mwyaf y DU*, mae Golden Charter wedi helpu 900,000 o bobl i wneud darpariaethau angladd** felly rydym yn gwbl hyderus wrth gynnig eu cynlluniau i chi.

Mae gan bawb anghenion gwahanol o ran cynllunio angladd, felly mae’r cynlluniau mor hyblyg â phosibl. Pan fyddwch yn cysylltu, byddwn yn hapus i drafod eich gofynion a theilwra cynllun i chi. Mae cynllun ‘Golden Charter’ ar gael i bob dinesydd o’r DU sydd dros 18 oed.  Os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu â ni heddiw am sgwrs.

*Yn seiliedig ar werthu 14% o gynlluniau angladd y DU yn 2021

**Cywir ym mis Ebrill 2022

Mae Glanmor Davies Evans a’i Fab yn gynrychiolydd penodedig Golden Charter Limited sy’n masnachu fel Golden Charter Funeral Plans sydd wedi’i awdurdodi a’i reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol/ Financial Conduct Authority (FRN:965279).